Bilder uppdateras

Just nu uppdaterar vi hemsidan. Därför kan bild och text bete sig konstigt. Klart inom kort.