Välj din stil

Vårt koncept är leverans för byggnation direkt på plats, vilket innebär stor frihet när det gäller val av husets stil, planlösning, material och alla detaljer. Ditt hus får därmed en personlig prägel samtidigt som huset anpassas rätt till tomten.

Du kontaktar oss med din idé eller skiss. Du får ett fast pris avseende byggsatsen. Om du vill hjälper vi dig med byggbeskrivningar för offerter avseende monteringen via lokala byggentreprenörer.

Vi konstruerar – Woody levererar. Så har vi jobbat tillsammans med Woody i 27 år. Varbergs Trä AB Woody förädlar trä via sitt systerbolag Varberg Timber AB. Vårt långvariga samarbete har lett till riktigt bra priser.

Att bygga lösvirkeshus direkt på plats med dagens teknik är klart kostnadseffektivt. Delar av konstruktionen levereras millimeteranpassat för snabb och säker montering direkt på din tomt.

Många som kontaktar oss har egen arkitekt och färdiga bygglovsritningar. Välkommen att kontakta oss du också. Vi hjälper dig med det du efterfrågar. Allt från idéskiss till inflyttning.