Entreprenad

Om du vill är vi behjälpliga med att ta hem offerter för montering av byggsatsen – och det övriga arbetet på byggplatsen. Det gör vi tillsammans med dig kostnadsfritt. Du väljer vilken lokal entreprenör på din hemort som får jobbet. Rätt offert ger bäst entreprenad. Det ska inte vara för kostsamt men inte för billigt. Har man funnit en välrenommerad byggentreprenör så följer oftast underentreprenörer med. Vi använder handlingar som branschen förordar. | ABS 18

Nedan ett exempel på offertförfrågan (förkortad) över arbetet på byggplatsen.

Entreprenadbeskrivning 2018-1 / ABS 09

MARKARBETEN

Röjning, eventuell sprängning, schakt och bortforsling (alternativt fyllnadsmassor). Yttre VA. Makadam och flis. Bärlager för uppfart. Grovplanerig runt hus och sidobyggnad enligt överenskommelse med beställaren. Logistik och transporter planeras med hänsyn till så lite trafikstörningar som möjligt.

Entreprenör & pris:

GRUND

Betongplatta 400 kantbalk och 300 isolering. Utifrån beräkning av laster mot grund via Varberg Timber AB ombesörjer lokal entreprenör för grundkonstruktion (kan även tillhandahållas av vår konstruktör). Plattan slodas samt eventuella ryggar slipas innan golvläggning (ger optimalt fäste för flyt och fix).

Entreprenör & pris:

BYGGNATION

Montering av byggsatsen som beställaren handlar upp direkt via Arkitekthusen i Varberg i samarbete med Woody Bygghandel. Montering av kök & förvaring som tillhandahålls av beställarna, samt ventilationen levererad av VVS. Kran för uppflyft, ställningar, arbetsbod samt skräpcontainer.

Entreprenör & pris:

PLÅT

Leverans och bandtäckning av tak över entré samt hängrännör, rör, överbleck, underbleck till alla fönster och dörrar (erforderlig takavvattning). Plannjas metalliserade stålplåt eller likvärdig. Typ av taksäkerhet offereras separat utifrån beställarens husval. | Plåtdetaljer från Plannja >

Entreprenör & pris:

INSTALLATION VVS

Leverans och installationer av erforderliga rördragningar, golvvärmeslingor (med spårad golvspånskiva i träbjälkag), Nibe värmepump 730 inklusive kanalpaket för frånluftsventilation och sanitära produkter som redovisas i A-ritningen. | Nibe värmepumpar > | Ifö badrum >

Entreprenör & pris:

INSTALLATION EL

Leverans och installationer av fasadmätarskåp, el-central och detaljer enligt normal svensk standard. Inkoppling av vitvaror som tillhandahålls av beställaren. Inkoppling av värme & ventilation som levereras av installatör vvs samt inkoppling av byggström (byggström bekostas av beställarna – ingår ej).

Entreprenör & pris:

KAKEL & KLINKER

Leverans och sättning av Höganäs eller likvärdig kakel i bad, wc/dusch och över köksbänk. Klinker i bad, wc/dusch och tvätt. Erforderligt fall och fuktskydd. Plattsättaren hänvisar till lokal butik / utställning för specifika val. Våtrumsskivor tillhandahålls av beställaren via byggsatsen. | Höganäs >

Entreprenör & pris:

PARKETTGOLV

Leverans och läggning av parkettgolv i samtliga torra utrymmen från Tarkett eller likvärdig. Underlag som skyddar mot fukt. Golvläggaren hänvisar till lokal butik / utställning för specifika val av golv som också rekommenderas läggas ovan golvvärme på både betongplatta och träbjälklag. | Tarkett >

Entreprenör & pris:

MÅLNING

Grundmålning ingår redan i byggsatsen. Utvändig målning med Jotun eller Demidekk /Alcro bestå. Invändigt monteras fiberduk i tak, vägg och smygar. I övrigt sätts scheetrockshörn som vävas och målas. Listverk och foder obehandlade målas på plats.

Entreprenör & pris:

ÖVRIGT

Byggentreprenören tecknar färdigställandeskydd. Betalningsplan upprättas som följer värdet av utfört arbete. Kontroll och besiktning ombesörjs av beställaren. Utvändiga trappor, altan och räcken offereras separat i slutet av byggnationen. Resor och frakter ingår under förutsättning god tillänglighet för tung trafik.

Kontakta oss gärna för info om olika sätt att teckna entreprenaden.