Flexibel entreprenad

För att ditt hus ska bli färdigställt behövs en lokal byggentreprenör som utför mark- och grundarbeten, uppför byggsatsen, ombesörjer för plåt, el, vvs kök, golv kakel samt målning. Allt utifrån dina önskemål.

Om du vill, bistår vi dig fritt med beskrivningar över entreprenaden du efterfrågar. Blir ett utmärkt underlag för offerter från lokala byggentreprenörer.

Huset levereras som lösvirkeshus med dagens effektiva teknik. Delar av konstruktionen är millimeterexakta, som medför en snabb och säker montering på tomten.

Byggformen kallas Generalentreprenad. Det innebär att du köper byggsatsen av oss och tecknar ett avtal om uppförandet med lokal byggentreprenör.

Entreprenaden kan styras så att du är fri att handla upp exempelvis köket, golv och kakel själv, som därefter monteras av entreprenören eller inköpsstället.

Vi hjälper dig gärna fritt när det gäller upprättandet av ett bra avtal med entreprenören. Förslagsvis används ABS 18 som är framtaget av bl.a konsumentverket.

Ring gärna 073-908 01 06 så får du mer information och svar på frågor om alternativa entreprendformer.

Varmt välkommen / Tommy