Husmodeller & priser

    Se våra husmodeller som stilförslag. Storlek, detaljer och plan kan revideras utifrån dina önskemål och tomtens läge. Eftersom husen byggs som lösvirkeshus är möjligheterna nästan oändliga. Bara tomtens planbestämmelser och fantasi sätter gränserna.