Villa Odense 182

182 m2 yta. Ett hus med attityd. Goda gemensamhetsytor. Stora fönsterpartier vid trappan ger vackert ljus in i bostaden. Öppna ytor mellan kök, matplats och vardagsrum.

Priset inkluderar moms och avser byggsatsens utsida inklusive stomresning:

Revideras kr